อ่านแล้ว 154 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง  พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:46 น.